Tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển suốt đời do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ.


Dữ liệu đang được cập nhật!
Đặt lịch tư vấn tại Hùng Vương Center